הצטיינות ומצויינות

פעילות אמירים

מהם מאפייני התלמיד המצטיין?

 • מוטיבציה פנימית חזקה המניעה תלמידים אלה בהתמדה
 • סקרנות
 • יצירתיות
 • העדפה של גירויים חדשים על פני מוכרים
 • העדפה לנושאים עם מורכבות
 • תלמידים אלה הם בעלי רצון להתעלות ולהתמקצע
 • בעלי תחושת ערך עצמי
 • אחריות
 • עצמאיים
 • בעלי מיקוד שליטה פנימי

 

מנהיגות עצמית

 • יכולתם של תלמידים ומורים להנהיג את עצמם תוך מימוש האתגרים האישיים, בדרך המעודדת רווחה נפשית.
 • יכולת תוך אישית ובין אישית.

 

מצוינות אישית

 • מכלול ההתנהגויות והפעולות החותרות להשתפרות מתמדת ומאפשרות את מיצוי הפוטנציאל האישי על כל היבטיו.
 • אינטליגנציות מרובות Gardner, 1980
 • תיאוריית הכוחות Weick, 1998
 • הנחת היסוד: שיפור מתמיד מוביל להצטיינות. חיזוק החוזק ישפיע על תחומים נוספים.