הלכה למעשה

מחזון לפעולה – קהילהפעילות יום שיא אמירים

 • טיפוח ערכים של מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
 • מיצוי המצוינות בהוויה הבית ספרית ובקהילה.
 • תוצרים לטובת הקהילה.
 • טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.
 • השפעה על יחסי גומלין ותקשורת – יצירת נורמות התנהגות ופיתוח שיח מיטבי.
 • מתן מענה לצרכים של תלמידים מצטיינים.
 • עידוד הסקרנות וטיפוח החשיבה היצירתית.
 • פיתוח מנהיגות נוער.
 • טיפוח תחושת מסוגלות עצמית ואחריות קבוצתית.
 • פיתוח כישורים קוגניטיביים, חברתיים וערכיים.
 • עיצוב דמות הבוגר – כמודל לחיקוי.
 • טיפוח התבונה והרגישות.

 

הלכה למעשה….

 • נבחרת אמירים "חשמונאים" תלמד בשלושה קורסים בתחומים שונים: מדעי הרוח (בשתי קבוצות), מדעים מדויקים (בשתי קבוצות) וחינוך ערכי (בשלוש קבוצות).
 • לכל קורס יבנה מתווה תואם לנושא הקורס.
 • בתהליך העשייה/למידה בכל קורס נשים דגש על השילוב בין הרחבת ההשכלה, מחויבות אישית וחברתית ועל הצדדים הערכיים.
 • תהליך העבודה הוא בשיטת PBL פרוייקט מוביל למידה.
 • כל תלמיד/ה יקבל משוב מהמנחה לאורך ובסיום התהליך במטרה להאיר ולקדם ביחד את הדרך.
 • יום שיא – הצגת תהליכי ותוצרי למידה לקהילת ביה"ס.