תפיסה חינוכית

בית-ספר חשמונאיםTEC  פועל למימוש הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמידה בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי והערכי תוך הדגשת החינוך לחשיבה טכנולוגית-מדעית ויכולות מנהיגות ויזמות בעולם טכנולוגי. 

 

חזון וערכים 

  • כלכלה וטכנולוגיה – בית-ספר חשמונאיםTEC מטפח בוגרים בעלי חשיבה יזמית עסקית, ידע והבנה כלכלית ויכולת אחריות בהתנהלות פיננסית.
  • תקשורת וניו-מדיה – בחשמונאיםTEC מקדמים מיומנויות דיבור בציבור . הבוגרים שלנו יכולים להשתמש בשפה הכתובה והדבורה בצורה מיטבית על מנת להעביר מסרים ברורים, לנהל דיונים תרבותיים ולקדם רעיונות.
  • תקשורת דיאלוגית מעצימה – בחשמונאיםTEC אנחנו מאמינים בתקשורת דיאלוגית ומעצימה. לכן אנחנו מקיימים דיאלוגים משמעותיים אישיים וקבוצתיים עם תלמידים ועם הורים. 
  • הוראה למידה והערכה – בית הספר החשמונאים-טק מפתח אדם רחב אופקים, בעל יכולת חשיבה עצמאית ויצירתית, אדם יוזם וחוקר. 
  • חינוך לערכים – בית הספר מחנך את בוגריו להיות אוהבי אדם וארץ ומטפח ערכים מוסריים וחברתיים.
  • משותפות וקהילתיות – בית החשמונאים-טק רואה בהורים ובקהילה חלק בלתי נפרד מההוויה הבית ספרית, ושואף לכך שכל אחד מבאי בית הספר יראה עצמו שותף לעשייה החינוכית מתוך מחויבות ותחושת שייכות.