תפיסה חינוכית

הערכים המתווים את העשייה החינוכית בבית ספרנו נשענים על האמונה כי תלמיד טוב הוא תלמיד המגיע לידי ביטוי ולמימוש עצמי מיטבי.

 

על מנת לקדם את תחושת המיטביות בקרב תלמידינו, משימתנו החינוכית היא ליצור חוויות למידה משמעותיות המושתתות על קשר אישי, דיאלוג מורה-תלמיד, פיתוח מסוגלות ואוטנומיה בכל תחומי החיים. לצד אלה נמשיך לטפח ולעודד עשייה חברתית, תרומה לקהילה ורוח התנדבות.

 

בוגר חשמונאים יהיה אדם ערכי, המחובר לעצמו, לשורשיו ולסביבתו.