לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:00
8:50
שעה שניה
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:15
שעה שלישית
10:15
11:00
שעה רביעית
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שעה חמישית
12:00
12:45
שעה שישית
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:40
שעה שביעית
13:40
14:25
שעה שמינית
14:25
15:10